Știri și evenimente

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Rău Lucica vinde teren arabil extravilan , în suprafață de 0,0208 ha, număr cadastral 68295, lotul 113, parcela 1632/20, 1632/19, 1632/18 .

Informații la numărul de telefon 0745009797.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Moraru Maria vinde teren agricol in extravilan , în suprafață de de 0,11, număr cadastral 68298, lotul 60, parcela 994, categoria de folosință vie și suprafața de0,0636, lotul 60, parcela 994/4.

Informații la numărul de telefon 0753607092.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Apăscăriței Samuel și Apăscăriței Viorica vând teren agricol  situat în extravilan , în suprafață de :

- 0,10 ha, nr. cadastral 61991, lot 68, parcela 1058/16, arabil

- 0,0683, nr. cadastral 61993, lot 68, parcela 1058/1/6, arabil cu destinație drum în indiviziune

- 0,10, nr. cadastral 61990, lotul 68, parcela 1058/1/6, arabil

- 0,0683, nr. cadastral 61993, lotul 68, parcela 1058/1/6

 

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Afrențoaie Lulu vinde teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,1303 ha , număr cadastral 64923, lotul 77, parcela 1165/35, 1166/9.

Codițiile de vânzare sunt următoarele:

Terenul extravilan în suprafață de 1303 mp cu nr. cadastral 64923 se vinde cu terenul intravilan de 80 mp cu nr. cadastral 64922 și cu terenul intravilan de 317 mp cu nr. cadastral 64924.

Mai multe informații la numărul de telefon 0747224542.

ATENTIONARE A.S.V.S.A BACAU

Urmare a informarii transmise de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala- Bucuresti privind confirmarea de influenta AVIARA, pentru a limita raspandirea bolii, pana la noi dispozitii, se ordona respectarea masurilor mentionate in documentul atasat:

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

SC.ROVASAM SRL vinde teren extravilan ,în suprafață de 0,4060 ha, nr.cadastral 63134, lotul 135, parcela 1846/32, categoria de folosință fâneață.

Suprafața de 1,1442 ha, nr. cadastral 63135, lotul 135, parcela 1846/18, categoria de folosință fâneață.

Suprafața de 0,12 ha, nr. cadastral 63137, lotul 135, parcela 1846/17.

Suprafața de 0,8503 ha, nr. cadastral 63136, lotul 111, parcela 1606/8, categoria de folosință pădure.

Mai multe informații la numărul de telefon 0742456256.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Savin Adrian și Savin Constantin vind teren agricol extravilan în suprafață de 0,7020 ha , număr cadastral 68208, lotul 57, parcela 926/2, categoria de folosință arabil.

Mai multe informații la numerele de telefon 074792740, 0744572525

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Neicuțescu Aniuța  și Neicuțescu Raluca Mihaela vinde teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,1095 , la prețul de 27000 douăzeci si șapte de mii lei având numărul cadastral 4653, număr carte funciară 65211 lotul 113, parcela 1631/5 categoria de folosință pășune.

Informațiii la numărul de telefon 0745080477.

ANUNT E-ON

E-on anunță întreruperea furnizării de energie electrică în data de 22.12.2016 în Comuna Mărgineni, localitatea Mărgineni, zonele Răzeși și Biserica Catolică în intervalul orar 09.00-17,00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Șolot Iulian vinde teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,13 ha identificat cu număr cadastral 60265 și teren cotă indiviză de 1/9 din suprafața totală de 0,2775 ha identificat cu nr. cadastral 60268, la prețul de 2000 (două mii lei).

Informații la numărul de telefon 0755258125.

INVITATIE DEPARTICIPARE

UAT Comuna Margineni, in calitate de solicitatnt al proiectului PARTENERIAT PENTRU EDUCATIE, in cadrul cererii de propunere de proiecte ,,Scoala pentru toti" , axa prioritara 6 ,,Educatie si competente'', prioritatea de investitii 10 (i) ,,Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului legal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare'', are intentia de a selecta partener/parteneri in vederea implementaii proiectului in comunele Margineni si Nicolae Balcescu, judetul Bacau, Regiunea Nord Est.

Obiectivul general al proiectuluieste mentinerea in sistemul de invatamant a copiilor din mediul rural care se afla in situatii de risc de abandon si readucerea in sistem a celor care au abandonat scoala prin realizarea unor interventii directe si integrate atat asupra familiei si copiilor cat si mediului educational, scoli si gradinite, pentru a crea conditii favorabile frecventarii cursurilor preuniversitare, in scopul reducerii ratei de abandon in comunitatile rurale in care se implementeaza.  

 

Detalii:

UAT COMUNA MARGINENI

Persoana de contact: Cosa Elena Daniela

Tel : 0740 532582

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Munteanu Vlad  vinde teren agricol extravilan în suprafață de 0,5006 ha , număr cadastral 62676, număr carte funciară 62676, lotul 68, parcela 1058/1/39 .

Informații la numărul de telefon 0746439611

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Iftime Mihaela Cristina vinde teren agricol aflat in extravilan în suprafață de 0,0477 ha , număr cadastral 62634, număr de carte funciară 62634, lotul 76, parcela 1161/110 arabil.

 

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Iftime Mihaela Cristina vinde teren extravilan în suprafață de 0,0661 ha, număr cadastral 68214, număr carte funciară 68214, lotul 76, parcela 1161/110 .

Informații la numărul de telefon 0720121496.