Știri și evenimente

ANUNT VANZARE TEREN EXTRAVILAN

POTROGHIRU TEREZA VINDE SUPREFATA DE 4534 MP TEREN PASUNI EXTRAVILAN, TERLAUA 85, PARCELA 1440/23, TERENUL ESTE SITUAT IN SATUL mARGINENI, PRETUL DE VANZARE ESTE IN SUMA DE 3000 LEI

“ Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera pe str. Al. Piru si Prel. Arcadie Septilici”

<< UAT COMUNA MARGINENI, titular al proiectului Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera pe str. Al. Piru si prel. Arcadie Septilici”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare menajera pe str. Al. Piru si Prel. Arcadie Septilici” propus a fi amplasat in localitatea Barati, com. Margineni.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, din Bacau, str. Oituz, nr. 23 in zilele de luni-vineri, intre orele 8.oo-16.oo, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmb.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in teren de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 11.08.2014. >>

 

 

 

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

SDROBIS MIHAELA LUMINITA VINDE SUPRAFATA DE 1700 MP TEREN ARABIL EXTRAVILAN DIN SATUL MARGINENI, SOLA 75, PARCELA 1144/102

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

SDROBIS MIHAELA LUMINITA VINDE SUPRAFATA DE 5000 MP TEREN EXTRAVILAN DIN SATUL MARGINENI, SOLA 75, PARCELA 1144/95

ANUNT VANZARE TEREN EXTRAVILAN

MORARU PETREA VINDE SUPRAFATA DE 1,91 HA TEREN ARABIL EXTRAVILAN. PENTRU DETALII VA UTETI ADRESA LA NUMARUL DE TELEFON 0234211315

ANUNT VANZARE TEREN EXTRAVILAN

GALATANU ELENA VINDE SUPRAFATA DE 0,1106 HA TEREN ARABIL EXTRAVILAN. PENTRU MAI MULTE DETALII VA PUTETI ADRESA LA NR DE TEL: 0748705152.

ANUNT VANZARE TEREN EXTRAVILAN

HAIDAU MIHAI VINDE SUPRAFATA DE 0,8936 HA TEREN PASUNE+ARABIL EXTRAVILAN DIN SATUL MARGINENI CU SUMA DE 6000 LEI

ANUNT

Primaria comunei Margineni organizeaza  concurs  pentru  ocuparea  unor  functii  publice  de  executie  vacante, din cadrul  aparatului  de  specialitate al Primarului  Comunei  Margineni

,,SINERGII PENTRU VIITOR - Copii în situații de risc”

In vederea derularii unui proiect în cadrul Apelului de propuneri de proiecte pentru apelul „SINERGII PENTRU VIITOR - Copii în situații de risc”, lansat, pe 18.12.2013, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program (OP) al RO10 “Copii şi tineri aflați în situații de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naționale şi promovarea incluziunii sociale", program finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, Comuna Margineni cauta partener ONG cu experienta relevanta in activitati de lucru cu copii in situatii de risc. Activitatile propuse prin proiect vor fi:

-          Crearea unui centrului de servicii integrate pentru copil si familie in satul Luncani;

-          Desfasurare de activitati de terapie comportamentala, consiliere copii si parinti,  activitati de timp liber;

-          Furnizarea de servicii de consiliere, informare, educatie parentala, orientare profesionala, informare cu caracter juridic pentru parinti.