Știri și evenimente

ANUNT CONCURS

UAT Comuna Margineni organizeaza in perioada 01.08.2017-02.08.2017, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

 

1. Sofer -grad I - studii medii la Biroul Asistenta Sociala;

2. Muncitor -grad I - studii generale - Biroul Achizitii Publice, Transport si Iluminat Public

3. Cadru tehnic- studii medii -S.V.S.U.

4. Sofer PRB - grad I- studii medii- Biroul Achizitii Publice, TYransport si Iluminat Public

 

Pentru inscrierea la concurs candidatii trebuie sa depuna pana in data 24.07.2017, ora 16.00 documentele mentionate in documentele atasate.

 

Date contact: Compartiment resurse umane, tel: 0234 211032

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Butacu Anton și Butacu Liliana vinde teren agricol extravilan în suprafață de 0,0597 ha, număr carte funciară 66816, lotul 76, parcela1161/25, arabil.

ANUNT

Primaria Comunei Margineni organizeaza in perioada 21-23.06.2017 concurs in vederea promovarii in grad profesional a urmatoarelor functii publice:

 

Nr. Crt Functia publica detinuta Gradul profesional detinut Gradul profesional dobandit in urma promovarii Compartimentul/serviciul
1 Consilier Principal Superior Asistenta sociala
2 Referent de apecialitate Asistent Principal Asistenta sociala
3 Consilier  Asistent Principal Cadastru si agricultura
4 Inspector Principal Superior Urbanism, Amenajarea teritoriului, Protectia mediului, Lucrari publice si Administrativ

 

Persoanele interesate pot obtine mai multe informatii din documentul atasat.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Butacu Anton și Butacu Liliana vând teren agricol în suprafață de 0,0597 ha, număr cadastral 66816, lotul 76, parcela 1161/25, arabil.

Mai multe informații la numărul de telefon 0747126399.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Balan Eugen și Bălan Claudia vând teren agricol situat în extravilan în suprafață de 0,0642, număr cadastral 66255, număr carte funciară 66255, lotul 3, parcela 134, arabil.

Informații la numărul de telefon 0757354403.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Merticaru Alexandru și Merticaru Alexandrina vând teren agricol în suprafațî de 0,5821 ha, număr carte funciară 68363, arabil.

Informații la numărul de telefom 0334112877.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

RÂNCU ELENA vinde teren agricol situat în extravilan în suprafață de 0,10 ha, număr cadastral 68331, lotul 104, parcela 1548/11, categoria de folosință arabil.   

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Donici Suzana vinde teren agricol in extravilan , în suprafață de 0,10 , număr cadastral 68336, lotul 104, parcela 1548/11, categoria de folosință arabil.

Informații la numărul 0234518272.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Mărgineni, județul Bacău organizează, Licitație publică deschisă persoanelor juridice, române ori străine, pentru închiriere spații, libere de sarcini economice sau juridice parte din domeniul privat al comunei.

Prima ședință de licitație va avea loc în data de 26 aprilie 2017, ora 10, 00 , la sediul Primăriei comunei Mărgineni, județul Bacău.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Bejenariu Constantin și Bejenariu Maria vând teren agricol în extravilan în suprafață de 0,0349 ha , număr cadastral 68289, lotul 68, parcela 1058/57, categoria de folosință arabil.

Informații la numărul de telefon 0741403242.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Cașcaval Costică și Nediță Maria vind teren agricol situat în extravilan , în suprafață de 0,0707 ha, număr cadastral 67998, lotul 25, parcela 557/7, categoria de folosiță arabil.Terenul se vinde cu suprafața de 893 mp intravilan.

Informații la numărul de telefon 0740822021, 0748707770.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Morți Ion și Morți Cecilia vând teren agricol extravilan, în suprafață de 0,10 ha arabil, număr cadastral 68312, lotul 75, parcela 1144/386, 1144/275, 1144/274, 1144/385, 1144/276/1.

Informații la numărul de telefon 0741401408.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Varga Verona vinde teren agricol extravilan în suprafață de 0,1051 ha.

Mai multe informații la numărul de telefon 0753769249.

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

Jacotă Mihaela vinde teren agricol extravilan, în suprafață de 0,0068 ha, număr carte funciară 61130, lotul 101, parcela 1541/9, categoria de folosință arabil.

Informații la numărul de telefon 0742583403.