Transparența veniturilor salariale

 

SITUAȚIA LA 01.01.2018 A TUTUROR FUNCȚIILOR DIN CADRUL UAT COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU, CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

 

 

 

I.                    FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Nr. crt.

Funcția

Coeficient

Indemnizația/

lună

Indemnizația = Coeficient X 1.900 lei Salariul de bază minim brut

1

PRIMAR (comună cu 5.001 până la 10.000 locuitori)

5,00

9.500 lei

2

VICEPRIMAR (comună cu 5.001 până la 10.000 locuitori)

4,00

7.600 lei

Indemnizația lunară a Consilierilor locali = 9% din Indemnizația lunară a Primarului Comunei Mărgineni

3

CONSILIER LOCAL

 

855 lei

 

II.                  FUNCȚIILE PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU

 

a)      Funcții publice de conducere

 

Nr. crt.

Funcția

Grad/treaptă prof.

Nivel studii

Coeficient 

SALARIU DE BAZĂ BRUT

Salariul de bază = Coeficient X 1.900 lei Salariul de bază minim brut

1

SECRETAR

I

S

4

7.600 lei

 

b)      Funcții publice de execuție

 

Nr. crt.

Funcția

Clasa

Grad/treaptă prof.

Nivel studii

Gradație vechime

Coeficient

SALARIU DE BAZĂ BRUT

Salariul de bază = Coeficient X 1.900 lei Salariul de bază minim brut

1

Consilier juridic

I

Superior

S

5

3,35

6.365

2

Consilier

I

Superior

S

5

3,99

7.581

5

3,35

6.365

3

3,82

7.258

I

Principal

S

5

3,30

6.270

3

3,78

7.182

I

Asistent

S

3

3,09

5.871

2

3,57

6.783

2

2,93

5.567

I

Debutant

S

5

3,20

6.080

2

2,88

5.472

3

Referent de specialitate

II

Superior

SSD

5

3,20

6.080

II

Principal

SSD

4

3,71

7.049

4

Referent

III

Superior

M

5

3,05

5.795

5

Polițist local (asimilat Inspector/Consilier)

I

Principal

S

5

3,20

6.080

I

Asistent

S

1

2,76

5.244

 

III.                FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU

 

a)      Funcții contractuale de execuție

Nr. crt.

Funcția

Treaptă profesională / grad

Nivel studii

Gradație vechime

Coeficient

SALARIU DE BAZĂ BRUT

Salariul de bază = Coeficient X 1.900 lei Salariul de bază minim brut

1

Consilier Primar

I

S

5

3,35

6.365

2

Agent de pază (asimilat Referent)

IA

 

1

2,13

4.047

3

Guard

I

Șc. Prof.

5

2,50

4.750

4

Șofer

I

M/G

5

2,50

4.750

I

M

3

2,38

4.522

I

M

0

1,90

3.610

5

Muncitor calificat

I

M/Șc. Prof.

5

2,50

4.750

I

M/G

2

2,25

4.275

6

Muncitor calificat - Electrician

I

M

4

2,44

4.636

7

Cadru tehnic

 

M

0

1,90

3.610

8

Bibliotecar

 

S

5

3,25

6.175

9

Administrator

 

M

0

1,90

3.610

 

 

 

 

 

Înapoi