Proiecte de investiţii

 

PROIECTE FINALIZATE SAU ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

 


Nr.

Crt.

Denumire proiect

Sursa

de finanțare

Valoare proiect    

Termen de

finalizare

Rezultate finale proiect
1

Alimentare cu

apă în

com.Mărgineni

Guvernul

Romaniei

+Buget Local

5.200.000  lei 01.09.2009

În folosință din

01.06.2006

2

Canalizare și

stații

de pompare

O.G.7+Buget Local 3.000.000 lei 01.12.2009 În folosinţă
3

Modernizare drumuri

locale

FEADR,Măsura

322+Buget Local

3.200.000 lei 01.07.2011  
4

Extindere rețea

de canalizare

FEADR,Măsura

322+Buget Local

602.500 lei 01.07.2011  
5

Extindere rețea

de alimentare

cu apă

FEADR,Măsura

322+Buget Local

730.000 lei 01.07.2011  
6

Construire centru

social tip

after-school

FEADR,Măsura

322+Buget Local

660.000 lei 01.07.2011  
7

Construire sediu

primărie

FEADR,Măsura

322+Buget Local

4.500.000 lei 01.12.2011

Finalizat și

dat în

folosință

la data

01.04.2010

 

 

PROIECTE CE SE DORESC A FI IMPLEMENTATE 

 

Nr.

Crt.

Denumire proiect

Sursa

de finanțare

Data

estimativă

începerii

proiectului

Studiu de

fezabiliatate

existent 

(DA/NU)

Proiect

depus

spre

finanţare

(DA/NU)

Rezultate

finale

proiect

1

Amenejare trotuare pietonale

    DA NU  
2

Extindere rețea

de gaze naturale

    DA NU  
3 Modernizare Şcoala Poiana     NU NU  
4

Modernizare Şcoala

Mărgineni

    DA NU  
5

Construire gradiniță tip

after-school

    DA NU  
6

Realizarea iluminatului

public stradal

prin utilizarea

energiei solare

Ministerul Economiei   DA DA

 

7

Modernizare drumuri de

exploatare

FEADR,

Măsura 125 A

  DA DA  
8

Modernizare

10 km drumuri

drumuri

Ministerul Dezvoltării

Regionale

  DA DA  

 

 

PROIECTE DERULATE


Construire rețea de canalizare în comuna Mărgineni ,satele Barati și Mărgineni

S-a terminat extinderea rețelei de canalizare în satele Barati și Mărgineni , lucrare finanțata prin O.G.7


Construirea unui nou sediu de primărie în centrul comunei

Datorită faptului că vechiul sediu era construit înaninte anul 1900, condițiile de munca precare și mai ales că devenise neîncapator , s-a construit un sediu nou din fonduri proprii dar mai ales cu sprijinul Consiliului Județean Bacău


Modernizare drumuri comunale în comuna Mărgineni

Prin acest proiect finanțat prin fonduri europene (FEADR,Masura 322) s-au asfaltat 14 km de drumuri comunale, s-au construit sanțuri și rigole pentru apa pluvială, poduri si podețe și ziduri de protecție
Astfel s-au modernizat:

 • în sat Luncani - strada Vovidenia (de la biserica la cimitir)
 • în sat Trebes - strada Corbului (de la scoala la canton Virgil Cojan)
 • în sat Mărgineni- strada Parcului ( de la Parc - CPL "fost Coton")
 • în sat Barati - străzile : Al.Piru, Principală, Nucilor Visinului , Bisericii, Livezilor și Prunului 

Modernizare drum Luncani-Slatina


Modernizare drum Podiș- Serpeni


Modernizare drum Mărgineni - Pădureni


Extindere rețea  de apă și canalizare prin fonduri proprii

S-au realizat extinderi pe strazile mai mici , care nu au intrat la finanțare


Extindere rețea de canalizare în  sat Mărgineni

Finanțare europeana , FEADR, Masura 322.S-au construit un nr. de 2.7 km de rețea


Extindere rețea de alimentare cu energie electrică pe strada Lalelelor (Hotar)

S-a realizat în anul 2011 din fonduri locale dar și cu un ajutor mic din partea locuitorilor din zonă


Extindere rețea de apă în comuna Mărgineni, satele Mărgineni, Valea Budului, Trebes, Poiana, Podis și Luncani

Finantare europeana, FEADR, Masura 322 prin care s-a reazilat extinderea rețelei de apa cu 21.5 km


Construire centru social de tip after-school în sat Luncani

Finantare europeana, FEADR, Masura 322


Modernizare garduri la școlile din comuna

Din fonduri proprii s-au împrejmuit școlile din comuna:Mărgineni ,Podis,Poiana,Luncani și Chetrosu, folosind fier forjat

 

Desființare groapa de gunoi din sat  Mărgineni, Aviasan

Lucrare care a costat aproximativ 20 miliarde lei vechi. S-a reușit desființarea gropii de gunoi de pe islazul Aviasan, reducand poluarea excesiva din zona și redând circuitul agricol peste 8 ha teren

 

Amenajare curte și grupuri sanitare Școala Luncani
Între anii 2010-2011 s-au realizat urmatoarele lucrari la Școala Luncani:

 • amenajarea curte prin lucrari de nivelare și drenare a apelor pluviale într-un canal betonat 
 • reamenajare grupuri sanitare și fosa septica- lucrari de modernizare, montare geamuri și uși termopan, sistem de încalzire

Construire gard de protecție interioară la Școala Mărgineni și un nou grup sanitar


Achiziționare buldoexcavator Komatsu

Necesar oricaror lucrări de pe raza comunei

 • amenajare drumuri neasfalatate,
 • balastări,
 • încarcare /descărcare materiale,
 • deszăpezire

Putând fi și închiriat de catre cetățeni, doar când nu se desfășoară lucrari publice


Racordare la rețeaua de  alimentare cu apă a tuturor școlilor din comună


Extindere rețea de gaze  naturale în comună

Astfel s-a extins rețeaua de distribuție a gazelor

 • în sat Padureni- Biserica -canton Silvic
 • în sat Valea Budului - de la Școală la fam.Barboi

Construire pod pe Dealul Luncanilor

 
Construire monument în cinstea eroilor comunei

Momument construit în parcul central din fața Primăriei în anul 2010, momument ce poartă cu demnitate numele tuturor eroilor comunei cazuți in Primul și Al Doilea Război Mondial.

Totodată este închinat și celor 2 eroi aviatori care de pe aeroportul Aviasan au dus in anul 1918, mesajul Marii Uniri, la Blaj. "Cinste și slavă în vecii vecilor pentru eroii noștrii"


Refacere sistem de iluminat în satele comunei Mărgineni

S-au montat peste 600 de lămpi și 835 becuri


Întreținere anuală a drumurilor comunale

Prin balastare


Modernizare sistem de încalzire la Școala Luncani prin montare de centrală și calorifere


Dotare cu pubele de gunoi a fiecărei familii din comună

Astfel fiecare familie din comună a primit o pubela de gunoi , în mod gratuit, iar în fiecare zi de Marți gunoiul menajer este colectat de la fiecare familie de catre S.C. SOMA SA

 
Cosire islaz comunal Aviasan și Chetrosu


Construire pod în zona Chirilesti peste pâraul Trebes, cu finanțare și din partea cetațenior din zona

Deoarece podul existent la acea vreme era proprietatea TRANSGAZ și datorită vechimii si numeroaselor inundații , podul a devenit un adevarat stăvilar. APELE ROMANE au obligat S.C. TRANSGAZ să demoleze acest pod.

Astfel s-a ajuns la situația în care populația de dincolo de pod (Chirilesti) a ramas blocată în case.

Cu ajutorul cetățenilor din zonă s-a construit acest pod strașnic, astfel încat circulația să se desfășoare în ordine și făra probleme din cauza creșterii nivelului apelor


Amenajare intrare strada Vulpea în sat  Podis,comuna Mărgineni

Deoarce strada Vulpea situata în sat Podis comunică cu DN 2 G prinr-o curba deosebit de periculoasă și avand accesul rampa, s-a amenjat această intrare, asa încat traficul rutier să nu aibă de suferit.

Înapoi