Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2012 Privind încetarea de drept a mandatului de delegat sătesc pentru satul Luncani al d-nei Ababei Camelia 2012-02-28
9 / 2012 Privind Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău pentru anul 2012 2012-02-28
8 / 2012 Privind construirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor amplasa panouri fotovoltaice, Conform contractului de închiriere nr.10121/05.12.2011 încheiat între Comuna Mărgineni și SC AMPER ENERGY SRL 2012-01-31
7 / 2012 Privind construirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor construi panouri fotovoltaice, Conform contractului de închiriere nr.10122/05.12.2011 încheiat între comuna Mărgineni și SC PANEL SISTEM ENERGY SRL 2012-01-31
6 / 2012 Privind construirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor amplasa panouri fotovoltaice, Conform contractului de închiriere nr.10122/05.12.2011 încheiat între comuna Mărgineni și SC PANEL SISTEM ENERGY SRL 2012-01-31
5 / 2012 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului/examenului de ocupare a locurilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale... 2012-01-31
4 / 2012 Privind aprobarea Organigramei și al Statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacău 2012-01-31
3 / 2012 Privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 2012-01-31
2 / 2012 Privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău”-ADIB 2012-01-31
1 / 2012 Privind aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al comunei Mărgineni, județul Bacău 2012-01-31