Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2012 PRIVIND DELEGAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MARGINENIPENTRU A FACE PARTE DINCONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII 2012-07-31
36 / 2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE DELEGAT SATESC PENTRU SATUL POIANA 2012-07-31
35 / 2012 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII UNUI AUTOTURISM DACIA LOGAN 2012-06-28
34 / 2012 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA CU D-L AVOCAT HARATAU PETRU, IN VEDEREA REPREZENTARII C.L. AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU IN INSTANTA 2012-06-28
33 / 2012 PRIVIND ORGANIZAREA DE ADUNARI SATESTI IN SATELE POIANA SI PADURENI IN VEDEREA DESEMNARII DELEGATILOR SATESTI 2012-06-28
32 / 2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MARGINENI, JUDET BACAU 2012-06-28
31 / 2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU 2012-06-22
30 / 2012 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 2012-06-22
29 / 2012 PRIVIND DECLARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU CA LEGAL CONSTITUIT 2012-06-22
28 / 2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI 2012-06-22
27 / 2012 PRIVIND ALEGEREA MEMBRILOR COMISIEI DE VALIDARE 2012-06-22
26 / 2012 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII, CU TITLU GRATUIT, A SUPRAFETEI DE 2,25 MP TEREN SITUAT IN SATUL MARGINENI, COM. MARGINENI, JUDETUL BACAU, IN VEDEREA EXECUTARII UNUI FORAJ PIEZOMETRIC DE CATRE AN APELE ROMANE – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET 2012-05-29
25 / 2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN INTOCMIREA SAU REVIZUIEA PLANURILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM DIN COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU 2012-05-29
24 / 2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCA, BENEFICIARE A PREVERILOR LEGII NR. 416/2001 DIN COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU. 2012-05-29
23 / 2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MARGINEI, JUDETUL BACAU PENTRU ANUL 2012 2012-05-29