Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2017 Privind darea in folosinta gratuita, in perioada 7-9 iulie a suprafetei de 20.091 mp teren situat in cartierul Gheraiesti, catre Asociatia Romana de Marketing -AROMAR, in vederea desfasurarii Festivalului antic "TAMASIDAVA"- Editia I 2017-06-29
41 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni 2017-06-29
40 / 2017 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Margineni pentru a participa in calitate de observator la concursul pentru ocuparea functiei de Director al Scolii AlPiru Margineni. 2017-06-29
39 / 2017 Privind adoptarea procedurii de urmarire si verificare a masurilor dispuse prin Decizia nr. 73/14.12.2015 si Decizia nr. 73/1 din 09.06.2017 a Directorului adjunct al Camerei de Conturi judetul Bacau 2017-06-29
38 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire pod în sat Mărgineni (zona Puf), com. Mărgineni, jud. Bacău. 2017-05-09
37 / 2017 Privind închirierea/ concesionarea terenurilor aferente locuiințelor din cartierul ANL Gherăiești 2017-05-09
36 / 2017 Privind aprobarea taxei anuale de închiriere a pășunilor comunale 2017-05-09
35 / 2017 Privind "Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău" pentru anul 2017. 2017-05-09
34 / 2017 Privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Fazarea proiectului Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău "proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare- POIM 2017-04-25
33 / 2017 Privind aprobarea Contractului de voluntariat pentru personalul care încadrează "Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență" 2017-04-25
32 / 2017 Privind vânzarea suprafeței de 279 de teren aparținând domeniului privat al com. Mărgineni, județul d-nei Robu Viorica administrator al SC ROVIDACOS SRL. 2017-04-25
31 / 2017 Privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. 2017-04-25
30 / 2017 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2017. 2017-04-25
29 / 2017 Privind închirierea suprafeței de 4750 mp teren situat în Bacău, parc Gherăiești, adiacent de locuințe ANL T.7, P. 169, aflat în patrimoniul privat al comunei Mărgineni, jud. Bacău. 2017-04-25
28 / 2017 Privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului"Sistem integrat de management al deșeurilor solide în jud. Bacău". 2017-04-25