Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR NECESARE DEMARARII PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA ORGANIZATA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BACAU SI 22 DE COMUNE LIMITROFE 2018-10-30
65 / 2018 Privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa -statie de tratare apa bruta Darmanesti 2018-09-27
64 / 2018 Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute pentru suprafata de 150 mp teren extravilan, in favoaraea SC GIM ELECTRONICS SA, pentru SC RDS-RCS, in vederea alimentarii cu energie electrica a Statiei de Baza pentru servicii electronice ce se afla in localitatea Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau". 2018-09-27
63 / 2018 Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute pentru suprafata de 150 mp teren extravilan, in favoaraea SC GIM ELECTRONICS SA, pentru SC RDS-RCS, in vederea alimentarii cu energie electrica a Statiei de Baza pentru servicii electronice ce se afla in localitatea Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau". 2018-09-27
62 / 2018 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere conducta de gaze naturale- presiune redusa, strada Calea Moinesti, nr. 130, localitatea Luncani, Judetul Bacau 2018-09-27
61 / 2018 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau 2018-09-27
60 / 2018 Privind modificarea HCL nr. 18 din 09.03.2018 pentru aprobarea cofinantarea obiectivului de investitii ,,Extindere 20 km si modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna Margineni, judetul Bacau" finantat prin PNDL 2018-09-07
59 / 2018 Privind modificarea HCL nr. 17 din 09.03.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economci pentru obiectivul de investitii ,,Extindere 20 km si modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna Margineni, judetul Bacau"finantat prin PNDL 2018-09-07
58 / 2018 Privind modificarea HCL nr. 12 din 09.03.2018 de aprobare a cofinantarii din bugetul local a obiectivului ,,Modernizare strazi in comuna Margineni, judetul Bacau" finantat prin PNDL 2018-09-07
57 / 2018 Privind modificarea HCL nr. 11 din 09.03.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi in comuna Margineni, judetul Bacau", finantat prin PNDL 2018-09-07
56 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Margineni, judetul Bacau 2018-08-31
55 / 2018 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Margineni in Consiliul de Administratie al Scolii ,,Al.Piru" 2018-08-31
54 / 2018 Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de spacialitate al Prmarului comunei Margineni 2018-08-31
53 / 2018 Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia "Construire locuinta P+M si imprejmuire", amplasat in sat Barati, comuna Margineni, judetul Bacau- beneficiar CHILIMBAR MITICA 2018-08-31
52 / 2018 Privind incheierea unui Protocol de colaborare cu SC Agricola International SA in vederea reabilitarii strazii Aviasan. 2018-08-31