Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2018 Privind avizarea documentatiei PUZ "Construire sala de sport- fotbal, acoperitoare teren de tenis si anexe", beneficiar SC TNT DEMOLARI SRL 2018-02-22
15 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia ,,Construire locuinta P+M si imprejmuire", amplasata in satul Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiar Strugatriu Ioan 2018-02-22
14 / 2018 Privind aprobarea planului de activitati in domeniul situatiilor de ugenta 2018-02-22
13 / 2018 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2018 2018-02-22
12 / 2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, al comunei Margineni, judetul Bacau, precum si estimarile pentru perioada 2019-2021 2018-02-22
11 / 2018 Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2018 si abrogarea punctului 9 din anexa A, capitolul VIII-taxe speciale din anexa nr. 1 la HCL nr. 77 din 22.11.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018 2018-02-13
10 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru investitia ,,Construire locuinte unifamiliale", in satul Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiari- Coman Bogdan Gabriel Pompiliu si Coman Eugenia 2018-01-25
9 / 2018 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare al comunei Margineni, judetul Bacau din excedentul bugetului local al anilor anterior. 2018-01-25
8 / 2018 Privind aprobarea raportului privind activitatile desfasurate de S.V.S.U. Margineni in anul 2017 2018-01-25
7 / 2018 Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR, al comunei Margineni, varianta actualizata la data de 10.01.2018 2018-01-25
6 / 2018 Privind stabilirea retelei scolare in comuna Margineni, judetul Bacau pentru anul scolar 2018-2019 2018-01-25
5 / 2018 Privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului local Margineni, judetul Bacau, nr. 71 din 18.11.2010 privind aprobarea Master planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-01-25
4 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau-ADIB 2018-01-25
3 / 2018 Privind apobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau. 2018-01-25
2 / 2018 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de delegare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe si a modalitatii de gestionare a serviciului de colectare si transport a deseuilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe 2018-01-25