Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2017 Privind acordarea titlului de CETATEAN DE ONOARE-POST MORTEM profesorului universitar, doctor docent ALEXANDRU PIRU 2017-12-14
79 / 2017 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2017 2017-12-14
78 / 2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul UAT Margineni, judetul Bacau 2017-11-23
77 / 2017 Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018 in comuna Margineni, judetul Bacau 2017-11-23
76 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau 2017-11-23
75 / 2017 Privind modificarea surselor de finantare ale obiectivului de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea scolii gimnaziale "MARGINENI", comuna Margineni, judetul Bacau", a proiectului " Sistem de management energetic integrat pentru cladirea scolii gimnaziale "MARGINENI", comuna Margineni, judetul Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect. 2017-11-17
74 / 2017 Privind modificarea surselor de finantare ale obiectivului de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea scolii gimnaziale "LUNCANI", comuna Margineni, judetul Bacau", a proiectului " Sistem de management energetic integrat pentru cladirea scolii gimnaziale "LUNCANI", comuna Margineni, judetul Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect. 2017-11-17
73 / 2017 Privind modificarea surselor de finantare ale obiectivului de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea scolii gimnaziale "BARATI", comuna Margineni, judetul Bacau", a proiectului " Sistem de management energetic integrat pentru cladirea scolii gimnaziale "BARATI", comuna Margineni, judetul Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect. 2017-11-17
72 / 2017 Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic General pentru "Construire locuinte", amplasat in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiar Popa Cristian Costel,Popa Andreea Elena si Hodoroaba Mircea 2017-10-26
71 / 2017 Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal pentru investitia "Reabilitare si extindere spatiu existent" amplasat in sat Margineni, comuna Margine ni, beneficiar Solot Marius Alexandru 2017-10-26
70 / 2017 Privind aprobarii implementarii proiectului "AMENAJARE TROTUARE PIETONALE IN COMUNA MARGINENIO JUDETUL BACAU" 2017-10-26
69 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau 2017-10-26
68 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2017 2017-10-03
67 / 2017 Privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Luncani, Comuna Mărgineni, Județul Bacău", a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Luncani, Comuna Mărgineni, Județul Bacău"si a cheltuielilor legate de proiect 2017-10-03
66 / 2017 Privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Barati, Comuna Mărgineni, Județul Bacău", a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Barati, Comuna Mărgineni, Județul Bacău"si a cheltuielilor legate de proiect 2017-10-03