Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2018 Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2018 si abrogarea punctului 9 din anexa A, capitolul VIII-taxe speciale din anexa nr. 1 la HCL nr. 77 din 22.11.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018 2018-02-13
10 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru investitia ,,Construire locuinte unifamiliale", in satul Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiari- Coman Bogdan Gabriel Pompiliu si Coman Eugenia 2018-01-25
9 / 2018 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare al comunei Margineni, judetul Bacau din excedentul bugetului local al anilor anterior. 2018-01-25
8 / 2018 Privind aprobarea raportului privind activitatile desfasurate de S.V.S.U. Margineni in anul 2017 2018-01-25
7 / 2018 Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR, al comunei Margineni, varianta actualizata la data de 10.01.2018 2018-01-25
6 / 2018 Privind stabilirea retelei scolare in comuna Margineni, judetul Bacau pentru anul scolar 2018-2019 2018-01-25
5 / 2018 Privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului local Margineni, judetul Bacau, nr. 71 din 18.11.2010 privind aprobarea Master planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare 2018-01-25
4 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau-ADIB 2018-01-25
3 / 2018 Privind apobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in judetul Bacau. 2018-01-25
2 / 2018 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activitatii de delegare si transport a deseurilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe si a modalitatii de gestionare a serviciului de colectare si transport a deseuilor municipale in Municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe 2018-01-25
1 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau\'\' 2018-01-25
81 / 2017 Preivind aprobarea exclucerii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Darmanesti 2017-12-14
80 / 2017 Privind acordarea titlului de CETATEAN DE ONOARE-POST MORTEM profesorului universitar, doctor docent ALEXANDRU PIRU 2017-12-14
79 / 2017 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2017 2017-12-14
78 / 2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul UAT Margineni, judetul Bacau 2017-11-23