Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2017 Privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni, judetul Bacau 2017-08-04
47 / 2017 Privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Margineni, judetul Bacau 2017-06-29
46 / 2017 Privind introducerea suprafetei de 2619 mp pasune situat in T 21 P 1113, din satul Margineni si suprafata de 351,34 mp-tufaris situat in T 12 P 1622 din sat Luncani, in domeniul privat al comunei Margineni, judetulBacau 2017-06-29
45 / 2017 Privind acordarea unui drept legal de uz si servitute a unor suprafete de teren catre SC E-ON Distributie SA in vederea realizarii investitiei "Alimentare cu energie electrica la locuinta d-lui Paiu Gabriel-intarire retea, comuna Margineni, judetul Bacau. 2017-06-29
44 / 2017 Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal pentru investitia "PUZ HALA DE PRODUCTIE COMPONENTE AUTOMOTIVE", amplasat in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiari - SC NORD CONTEH SRL, reprezentant Pavel Florin 2017-06-29
43 / 2017 Privind schimbarea destinatie imobilului, in vederea demolarii cladirii unde a functionat "Scoala Gimnaziala Chetrosu", in suprafata de 214 mp, situata in satul Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau, si edificare pe terenul ramas liber dupa demolare a unei gradinite. 2017-06-29
42 / 2017 Privind darea in folosinta gratuita, in perioada 7-9 iulie a suprafetei de 20.091 mp teren situat in cartierul Gheraiesti, catre Asociatia Romana de Marketing -AROMAR, in vederea desfasurarii Festivalului antic "TAMASIDAVA"- Editia I 2017-06-29
41 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni 2017-06-29
40 / 2017 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Margineni pentru a participa in calitate de observator la concursul pentru ocuparea functiei de Director al Scolii AlPiru Margineni. 2017-06-29
39 / 2017 Privind adoptarea procedurii de urmarire si verificare a masurilor dispuse prin Decizia nr. 73/14.12.2015 si Decizia nr. 73/1 din 09.06.2017 a Directorului adjunct al Camerei de Conturi judetul Bacau 2017-06-29
38 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire pod în sat Mărgineni (zona Puf), com. Mărgineni, jud. Bacău. 2017-05-09
37 / 2017 Privind închirierea/ concesionarea terenurilor aferente locuiințelor din cartierul ANL Gherăiești 2017-05-09
36 / 2017 Privind aprobarea taxei anuale de închiriere a pășunilor comunale 2017-05-09
35 / 2017 Privind "Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău" pentru anul 2017. 2017-05-09
34 / 2017 Privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Fazarea proiectului Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău "proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare- POIM 2017-04-25