Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
39 / 2018 Privind modificarea HCL al comunei Margineni nr. 74/17.11.2017 privind modificarea surselor de finantare ale obiectivului de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Luncani", comuna Margineni, judetul Bacau, a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Luncani", comuna Margineni, judetul Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect. 2018-06-19
38 / 2018 Privind completarea HCL nr 49/04.08.2017 privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea localitatii Margieni, judetul Bacau 2018-06-19
37 / 2018 Privind aprobarea documentatiei PUZ ,,Construire locuinte in comuna Margineni, judetul Bacau", beneficiari- Popa Cristian Costel, Popa Andreea si Hodoroaba Mircea 2018-06-19
36 / 2018 Privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 6479/07.08.2009, incheiat intre comuna Margineni si SC SOMA SRL Bacau 2018-06-19
35 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2018 2018-06-19
34 / 2018 Privind inchirierea imobilelor aferente targului si pietei agroalimentare: hala metalica, filtru sanitar, remiza animale si teren aferent 2018-05-24
33 / 2018 Privind aprobarea Raportului de expertiza tehnico-economica extrajudiciara dispus a fi efectuat de Camera de Conturi Bacau in vederea stabilirii prejudiciilor estimate prin decizia nr 73/14.12.2015 2018-05-24
32 / 2018 Privind aprobarea revocarii HCL nr. 28 din 29.03.2018 2018-04-26
31 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia ,,Construire locuinta P, anexe si imprejmuire" amplasta in satul Margineni, comuna Margineni, beneficiar BOGHIAN VIORICA 2018-04-26
30 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pe anul 2018 2018-04-26
29 / 2018 Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Judetene Bacau a ACoR 2018-03-22
28 / 2018 Privind completarea HCL nr. 8/27.01.2011 privind atribuirea denumirilor de strazi pentru satele componente ale comunei Margineni, judetul Bacau 2018-03-22
27 / 2018 Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru investitia ,,Reabilitare siextindere spatiu existent" amplasat in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau", beneficiar Solot Marius Alexandru 2018-03-22
26 / 2018 Privind avizarea de princiliu a Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia,,Construire locuinta P, anexa si imprejmuire", amplasata in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiar Boghian Viorica 2018-03-22
25 / 2018 Privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Bacau a orasului Comanesti 2018-03-22