Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2012 PRIVIND INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „MUZEUL SATULUI, ZESTREA STRAMOSILOR” 2012-04-26
19 / 2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU PENTRU ANUL 2012 2012-04-26
18 / 2012 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT INTRE COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU SI FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR 2012-04-10
17 / 2012 PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI MARGINENI LA INFIINTAREA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA (GAL)"DRUMUL MOLDOVEI" 2012-03-27
16 / 2012 PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI AUTOBUZ PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR SI AL CADRELOR DIDACTICE DIN COMUNA MmARGINENI, JUDET BACAU 2012-03-27
15 / 2012 PRIVIND APROBAREA COFINANTARII COSTURILOR ANUALE PENTRU COPII/ADULTI CU HANDICAP PENTRU ANUL 2012 2012-03-27
14 / 2012 Aprobarea planurilor de activitati in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2012 in comuna Margineni jud. Bacau 2012-03-27
13 / 2012 Privind revocarea HCL Mărgineni nr. 5/31.01.2012 2012-02-28
12 / 2012 Privind aprobarea organizării rețelei școlare în comuna Mărgineni , județul Bacău 2012-02-28
11 / 2012 Privind validarea mandatului de delegat sătesc pentru satul Pădureni 2012-02-28
10 / 2012 Privind încetarea de drept a mandatului de delegat sătesc pentru satul Luncani al d-nei Ababei Camelia 2012-02-28
9 / 2012 Privind Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău pentru anul 2012 2012-02-28
8 / 2012 Privind construirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor amplasa panouri fotovoltaice, Conform contractului de închiriere nr.10121/05.12.2011 încheiat între Comuna Mărgineni și SC AMPER ENERGY SRL 2012-01-31
7 / 2012 Privind construirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor construi panouri fotovoltaice, Conform contractului de închiriere nr.10122/05.12.2011 încheiat între comuna Mărgineni și SC PANEL SISTEM ENERGY SRL 2012-01-31
6 / 2012 Privind construirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor amplasa panouri fotovoltaice, Conform contractului de închiriere nr.10122/05.12.2011 încheiat între comuna Mărgineni și SC PANEL SISTEM ENERGY SRL 2012-01-31