Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
61 / 2012 Privind constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor ampla panourile fotovoltaice, Conform contractului de inchiriere nr. 8637/03.10.2012 incheiat intre Comuna Margineni si SC SKYBASE ENERGY SRL 2012-11-23
60 / 2012 Privind Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Marginei, judetul Bacau pentru anul 2012 2012-11-23
59 / 2012 Privind aprobarea investitiei ,,Realizarea iluminatului stradal in comuna Margineni, judetul Bacau" 2012-11-09
58 / 2012 Privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea inscrierilor datelor in registrul agricol pentru perioada 2010 - 2014 2012-11-09
57 / 2012 Privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 2011, in comuna Margineni, judetul Bacau 2012-11-09
56 / 2012 Privind Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Marginei, judetul Bacau pentru anul 2012 2012-11-09
55 / 2012 Privind modificarea H.C.L. nr. 68/18.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul «Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău», modificata prin HCL nr.50/28.09.2012 2012-10-16
54 / 2012 Privind scoaterea la vanzare a suprafetei de 84 m.p. teren situat in intravilanul satului Margineni – T. 42, P. 2286, parte a domeniului privat al comunei Margineni, judetul Bacau 2012-10-16
53 / 2012 Privind scoaterea la vanzare a suprafetei de 150 m.p. teren situat in intravilanul satului Margineni – T. 42, P. 2293, parte a domeniului privat al comunei Margineni, judetul Bacau 2012-10-16
52 / 2012 Privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Margineni, judetul Bacau 2012-10-16
51 / 2012 Privind Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Marginei, judetul Bacau pentru anul 2012 2012-10-16
50 / 2012 Privind revizuirea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul „Extrindera si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Bacau” 2012-09-28
49 / 2012 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU 2012-09-28
48 / 2012 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII IN SCOPURI ECONOMICE, PE DURATA A 15 ANI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 46.291 HA, LIBER DE SARCINI ECONOMICE SI/SAU JURIDICE, PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI, SITUAT IN EXTRAVILANUL LOCALITATILOR DIN COMPONENTA COM MARGINENI, JUD BACAU 2012-09-11
47 / 2012 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE NR. 10121/05.12.2011,10122/05.12.2011 SI 10123/05.12.2011 2012-09-11