Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
30 / 2012 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 2012-06-22
29 / 2012 PRIVIND DECLARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU CA LEGAL CONSTITUIT 2012-06-22
28 / 2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI 2012-06-22
27 / 2012 PRIVIND ALEGEREA MEMBRILOR COMISIEI DE VALIDARE 2012-06-22
26 / 2012 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII, CU TITLU GRATUIT, A SUPRAFETEI DE 2,25 MP TEREN SITUAT IN SATUL MARGINENI, COM. MARGINENI, JUDETUL BACAU, IN VEDEREA EXECUTARII UNUI FORAJ PIEZOMETRIC DE CATRE AN APELE ROMANE – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET 2012-05-29
25 / 2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN INTOCMIREA SAU REVIZUIEA PLANURILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM DIN COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU 2012-05-29
24 / 2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCA, BENEFICIARE A PREVERILOR LEGII NR. 416/2001 DIN COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU. 2012-05-29
23 / 2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MARGINEI, JUDETUL BACAU PENTRU ANUL 2012 2012-05-29
22 / 2012 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU 2012-05-03
21 / 2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU PROTECTIA APELOR IMPOTRIVA POLUARII CU NITRATI DIN SURSE AGRICOLE 2012-04-26
20 / 2012 PRIVIND INCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „MUZEUL SATULUI, ZESTREA STRAMOSILOR” 2012-04-26
19 / 2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU PENTRU ANUL 2012 2012-04-26
18 / 2012 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT INTRE COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU SI FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR 2012-04-10
17 / 2012 PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI MARGINENI LA INFIINTAREA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA (GAL)"DRUMUL MOLDOVEI" 2012-03-27
16 / 2012 PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI AUTOBUZ PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR SI AL CADRELOR DIDACTICE DIN COMUNA MmARGINENI, JUDET BACAU 2012-03-27