Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2013 Privind acordarea in folosinta gratuita catre SNT Transgaz SA Medias a terenurilor aferente obiectivelor care fac parte din Sistemul National de Transport 2013-02-28
6 / 2013 Privind aprobarea vânzării spaţiilor proprietate privată a comunei Mărgineni, judeţul Bacău, cu destinaţie de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 110/2005 2013-02-28
5 / 2013 Privind rezilierea Contractului de inchiriere nr. 2951/11.04.2011, incheiat intre Comuna Margineni si SC SANADENT SRL 2013-01-31
4 / 2013 Privind aprobarea Organigramei si a Statului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni judetul Bacau 2013-01-31
3 / 2013 Privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare pentru anul 2013, in comuna Margineni, judetul Bacau 2013-01-31
2 / 2013 Privind aprobarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor in comuna Margineni, judetul bacau 2013-01-31
1 / 2013 Privind acoperirea deficitului bugetar al comunei Margineni judetul Bacau din excedentul anului 2012 2013-01-31
66 / 2012 Privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Margineni, judetul Bacau 2012-12-14
65 / 2012 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, in comuna Margineni, judetul Bacau 2012-12-14
64 / 2012 Privind Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Marginei, judetul Bacau pentru anul 2012 2012-12-14
63 / 2012 Privind introducerea in domeniul privat al com. Margineni a suprafetei de 2799 mp teren curti constructii, situat in sat Margineni, T 33, parcela 1909 2012-11-23
62 / 2012 Privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Margineni, judetul Bacau 2012-11-23
61 / 2012 Privind constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor ampla panourile fotovoltaice, Conform contractului de inchiriere nr. 8637/03.10.2012 incheiat intre Comuna Margineni si SC SKYBASE ENERGY SRL 2012-11-23
60 / 2012 Privind Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Marginei, judetul Bacau pentru anul 2012 2012-11-23
59 / 2012 Privind aprobarea investitiei ,,Realizarea iluminatului stradal in comuna Margineni, judetul Bacau" 2012-11-09