Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2013 PRIVIND REINTRGIREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU 2013-05-23
17 / 2013 PRIVIND UTILIZAREA DEFINITIVA A FONDULUI DE RULMENT PENTRU PLATA AVANSULUI CATRE FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL,PENTRU PROIECTUL INTEGRAT FEADR – MASURA 322 2013-04-30
16 / 2013 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 200/5876/04.06.2010, INCHEIAT CU CN POSTA ROMANA 2013-04-25
15 / 2013 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA PENTRU O PERIODA DE 1 AN A CABINETULUI MEDICAL DIN INCINTA CENTRULUI SOCIAL PENTRU COPII, CATRE CMI IORDACHIOAIA DELIA ELENA 2013-04-25
14 / 2013 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE LA PATRIMONIUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SALUBRIZARE BACAU 2013-04-25
13 / 2013 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI MARGINENI CU CONSILIUL JUDETEAN BACAU IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI,, REALIZAREA ILUMINATULUI STRADAL IN COMUNA MARGINENI PRIN UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE" 2013-03-28
12 / 2013 PRIVIND APROBAREA ESTIMARILOR BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANII 2014-2016, AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU 2013-03-28
11 / 2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2013, AL COMUNEI MARGINENI, JUDETUL BACAU 2013-03-28
10 / 2013 Privind aprobarea taxelor extrajudiciare de timbru pentru desfasurarea activitatii de stare civila 2013-02-28
9 / 2013 Privind analizarea Raportului de audit financiar nr. A45/1546/2012 si a Deciziei nr. 8/31.01.2013 a Camerei de Conturi – Judetul Bacau 2013-02-28
8 / 2013 Privind avizarea de principiu a documentatiei PUZ in suprafata de 12857 mp teren avand nr. cadastral 61064 si nr. cadastral 61065, proprietate a numitilor Rotaru Ion si Rotaru Maria si RKS DRUMURI SRL. 2013-02-28
7 / 2013 Privind acordarea in folosinta gratuita catre SNT Transgaz SA Medias a terenurilor aferente obiectivelor care fac parte din Sistemul National de Transport 2013-02-28
6 / 2013 Privind aprobarea vânzării spaţiilor proprietate privată a comunei Mărgineni, judeţul Bacău, cu destinaţie de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 110/2005 2013-02-28
5 / 2013 Privind rezilierea Contractului de inchiriere nr. 2951/11.04.2011, incheiat intre Comuna Margineni si SC SANADENT SRL 2013-01-31
4 / 2013 Privind aprobarea Organigramei si a Statului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni judetul Bacau 2013-01-31