Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
63 / 2017 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Margineni, judetul Bacau pentru perioada 2014-2020, forma actualizata 2017 2017-09-21
62 / 2017 Privind aprobarea Statutului comunei Margineni, judetul Bacau 2017-09-21
61 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau pentru anul 2017. 2017-09-21
60 / 2017 Privind completarea HCL Margineni nr. 49 din 06.09.2017 pentru investitia ,,Sistem de protectie catodica si bransament electric pentru retelele de gaze naturale din otel din sat Barati, str Gradinitei nr. 7, comuna Margineni, judetul Bacau 2017-08-29
59 / 2017 Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz gratuit si servitute catre SC DELGAZ GRID SA, unor suprafete de 7.44 mp teren in vederea realizarii investitiei ,,Alimentare cu energie electrica spalatorie apartinand SC Dumbrava Lux SRL, amplasata in sat Barati, comuna Margineni, judetul Bacau" 2017-08-29
58 / 2017 Privind aprobarea listei cu familiile care vor fi beneficiare ale prevederilor H.C.L. 25/31.07.2007 referitoare la acordarea ,,Diplomei de onoare" si premierea in bani a famililor care au implinit 50 de ani de la casatorie si au domiciliul in comuna Margineni, judetul Bacau 2017-08-29
57 / 2017 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Margineni in consiliul de administratie al scolii ,,Alexandru Piru" 2017-08-29
56 / 2017 Privind schimbarea destinatiei imobilului ,,Scoala Trebes", din unitate de invatamant in spatiu necesar desfasurarii activitatii unui Centru Cultural Catehetic de catre Parohia Trebes. 2017-08-29
55 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati dupa atribuirea contractului de lucrari, pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat Programul National de Dezvoltare Locala 2017-08-29
54 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati dupa atribuirea contractului de lucrari, pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Barati, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat Programul National de Dezvoltare Locala 2017-08-29
53 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau. 2017-08-29
52 / 2017 Privind aprobarea coeficientilor de erarhizare, peorizontala, in functie de complexitate si importanta activitatii desfasurate, pentru angajatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Margineni, judetul Bacau 2017-08-29
51 / 2017 Privind eliminarea taxei deschimbare a numelui pe cale administrativa 2017-08-04
50 / 2017 Privind inchirierea suprafetei de 4750 mp teren situat in Bacau, parc Gheraiesti, adiacent cartier de locuinte ANL, T. 7, P. 169, aflat in patrimoniul privat al comunei Margineni, judetul Bacau. 2017-08-04
49 / 2017 Privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea localitatii Margineni, judetil Bacau 2017-08-04