Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
54 / 2018 Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de spacialitate al Prmarului comunei Margineni 2018-08-31
53 / 2018 Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia "Construire locuinta P+M si imprejmuire", amplasat in sat Barati, comuna Margineni, judetul Bacau- beneficiar CHILIMBAR MITICA 2018-08-31
52 / 2018 Privind incheierea unui Protocol de colaborare cu SC Agricola International SA in vederea reabilitarii strazii Aviasan. 2018-08-31
51 / 2018 Privind aprobarea listei cu familiile care vor fi beneficiare ale prevederilor HCL nr. 25/31.07.2007 referitoare la acordarea "Diplomei de onoare" si premierea in bani a familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie si au domiciliul in comuna Margineni, in anul 2017 2018-08-31
50 / 2018 Privind modificarea si completarea HCL nr. 25/31.07.2007 privind acordarea "Diplomei de onoare"si premierea in bani a familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie si au domiciliul in comuna Margineni, judetul Bacau. 2018-08-31
49 / 2018 Privind aprobarea de la plata chirieidatorate de SC TENIS GREEN CLUN SRL Bacau, in baza Contractului de inchiriere nr. 10455/11.10.2017, pana la punerea in functiune a bazei sportive. 2018-08-31
48 / 2018 Privind insusirea constatarilor si masurilor dispuse prin Decizia nr. 29/20.07.2018 a Camerei de Conturi judetul Bacau. 2018-08-31
47 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2018. 2018-08-31
46 / 2018 Privind modificarea si completarea HCL nr 70 din 26.10.2017 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Amenajare trotuare pietonale in comuna Margineni, judetul Bacau" 2018-08-13
45 / 2018 Privind darea in administrare catre SC AGRICOLA SA a drumului de acces catre Ferma 8 si Ferma 9 zona Aviasan in vederea reabilitarii. 2018-07-17
44 / 2018 Privind acordarea unui stimulent financiar d-lui PLADIICHUK MAKSYM care s-a califcat pentru faza nationala a concursului de Fizica si Chimie pentru elevii din mediul rural ,,Impuls Perpetuum"2018 2018-07-17
43 / 2018 Privind validarea in functia de consilierlocal pe listele Partidul Miscarea Populara a domnului Ioja Marius 2018-07-17
42 / 2018 Privind modificarea HCL al comunei Margineni, judetul Bacau, nr. 40/19.06.2018 2018-06-29
41 / 2018 Privind modificare HCL nr. 64/21.09.2017 privind modificarea si completarea inventrului bunrilor apartinand domeniuluipublic al comunei Margineni, judetul Bacau 2018-06-19
40 / 2018 Privind modificarea HCL al comunei Margineni nr. 73/17.11.2017 privind modificarea surselor de finantare ale obiectivului de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Barati", comuna Margineni, judetul Bacau, a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Barati", comuna Margineni, judetul Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect. 2018-06-19