Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia ,,Construire locuinta P, anexe si imprejmuire" amplasta in satul Margineni, comuna Margineni, beneficiar BOGHIAN VIORICA 2018-04-26
30 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pe anul 2018 2018-04-26
29 / 2018 Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Judetene Bacau a ACoR 2018-03-22
28 / 2018 Privind completarea HCL nr. 8/27.01.2011 privind atribuirea denumirilor de strazi pentru satele componente ale comunei Margineni, judetul Bacau 2018-03-22
27 / 2018 Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru investitia ,,Reabilitare siextindere spatiu existent" amplasat in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau", beneficiar Solot Marius Alexandru 2018-03-22
26 / 2018 Privind avizarea de princiliu a Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia,,Construire locuinta P, anexa si imprejmuire", amplasata in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiar Boghian Viorica 2018-03-22
25 / 2018 Privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Bacau a orasului Comanesti 2018-03-22
24 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 2018-03-22
23 / 2018 Privind aprobarea OBIECTIVELOR SI PLANULUI DE ACTIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA 2018- UAT COMUNA MARGINENI, JUDETUL BACAU 2018-02-22
22 / 2018 Privind modificarea HCL numarul 16 din 09.03.2017 privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiţie „CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN LOCALITATEA LUNCANI, COMUNA MĂRGINENI, JUDEŢUL BACĂU” 2018-02-22
21 / 2018 Privind modificarea HCL numarul 15 din 09.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie „CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN LOCALITATEA LUNCANI, COMUNA MĂRGINENI, JUDEŢUL BACĂU” 2018-02-22
20 / 2018 Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local numarul 14 din 09.03.2017 pentru aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile prin PNDL, pentru obiectivul de investiţie „Construire poduri si podete in Comuna Margineni, Judetul Bacau” 2018-02-22
19 / 2018 Privind modificarea si completarea HCL numarul 13 din 09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie „Construire poduri si podete in Comuna Margineni, Judetul Bacau” 2018-02-22
18 / 2018 Privind reorganizarea Compartimentului de Politie Locala si al Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de Ordine publica 2018-02-22
17 / 2018 Privind asocierea comunei Margineni, judetul Bacau cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Bacau 2018-03-22