Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2017 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Margineni in consiliul de administratie al scolii ,,Alexandru Piru" 2017-08-29
56 / 2017 Privind schimbarea destinatiei imobilului ,,Scoala Trebes", din unitate de invatamant in spatiu necesar desfasurarii activitatii unui Centru Cultural Catehetic de catre Parohia Trebes. 2017-08-29
55 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati dupa atribuirea contractului de lucrari, pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat Programul National de Dezvoltare Locala 2017-08-29
54 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati dupa atribuirea contractului de lucrari, pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Barati, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat Programul National de Dezvoltare Locala 2017-08-29
53 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau. 2017-08-29
52 / 2017 Privind aprobarea coeficientilor de erarhizare, peorizontala, in functie de complexitate si importanta activitatii desfasurate, pentru angajatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Margineni, judetul Bacau 2017-08-29
51 / 2017 Privind eliminarea taxei deschimbare a numelui pe cale administrativa 2017-08-04
50 / 2017 Privind inchirierea suprafetei de 4750 mp teren situat in Bacau, parc Gheraiesti, adiacent cartier de locuinte ANL, T. 7, P. 169, aflat in patrimoniul privat al comunei Margineni, judetul Bacau. 2017-08-04
49 / 2017 Privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea localitatii Margineni, judetil Bacau 2017-08-04
48 / 2017 Privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni, judetul Bacau 2017-08-04
47 / 2017 Privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Margineni, judetul Bacau 2017-06-29
46 / 2017 Privind introducerea suprafetei de 2619 mp pasune situat in T 21 P 1113, din satul Margineni si suprafata de 351,34 mp-tufaris situat in T 12 P 1622 din sat Luncani, in domeniul privat al comunei Margineni, judetulBacau 2017-06-29
45 / 2017 Privind acordarea unui drept legal de uz si servitute a unor suprafete de teren catre SC E-ON Distributie SA in vederea realizarii investitiei "Alimentare cu energie electrica la locuinta d-lui Paiu Gabriel-intarire retea, comuna Margineni, judetul Bacau. 2017-06-29
44 / 2017 Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal pentru investitia "PUZ HALA DE PRODUCTIE COMPONENTE AUTOMOTIVE", amplasat in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiari - SC NORD CONTEH SRL, reprezentant Pavel Florin 2017-06-29
43 / 2017 Privind schimbarea destinatie imobilului, in vederea demolarii cladirii unde a functionat "Scoala Gimnaziala Chetrosu", in suprafata de 214 mp, situata in satul Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau, si edificare pe terenul ramas liber dupa demolare a unei gradinite. 2017-06-29