Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2019 Hotărare privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, al comunei Mărgineni, județul Bacău, precum și estimările bugetare pentru perioada 2020-2022. 2019-04-11
14 / 2019 PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITA, PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCȚIEI, A SUPRAFEȚEI DE 2900 MP TEREN AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MĂRGINENI SOLA 7, PARCELA 169, CĂTRE MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI - ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ȘI A BACAULUI, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI LOCAȘ DE CULT 2019-03-28
13 / 2019 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚII MĂRGINENI, JUDEȚUL BACAU 2019-03-28
12 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2019-03-26
11 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Barati, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2019-03-26
10 / 2019 Privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Margineni si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare. 2019-02-26
9 / 2019 Privind aprobarea documentatiei PUZ ,,Construire locuinta si imprejmuire, comuna Margineni, judetul Bacau" beneficiari Ioja Laurentiu Benone si Ioja Daniela 2019-02-26
8 / 2019 Privind stabilirea retelei scolarein comuna Margineni, judetul Bacau pentru anul scolar 2019-2020 2019-02-26
7 / 2019 Privind analiza stadiului de inscriere in Registrul agricol pentru semestrul I si II al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizara acestei activitati 2019-02-26
81 / 2018 Hotărâre privind Recificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Mărgineni jud. Bacaău pentru anul 2018. 2018-12-21
80 / 2018 Hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com. Mărgineni rezultate în urma implementării investitiei << Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Târgu Ocna>>, investitie in cadrul proiectului << Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Bacau>>, darea in administrare a mijloacelor fixe catre SC CRAB SA si completarea Contractului de delegare a gestiuni serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare. 2018-12-11
79 / 2018 Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia ,,Construire locuință P+M și împrejmuire\'\' amplasat în sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău, beneficiar- CHILIMBAR Mitică. 2018-12-11
78 / 2018 Hotărâre privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificarii prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile. 2018-12-11
77 / 2018 HOTĂRÂRE PRIVID APROBAREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE AL TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ACTUALIZAT PENTRU PROIECTUL \'\'SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE ÎN JUD. BACĂU\'\' 2018-12-11
76 / 2018 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în com. Mărgineni, jud. Bacău. 2018-12-11