Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2017 Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic General pentru "Construire locuinte", amplasat in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiar Popa Cristian Costel,Popa Andreea Elena si Hodoroaba Mircea 2017-10-26
71 / 2017 Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal pentru investitia "Reabilitare si extindere spatiu existent" amplasat in sat Margineni, comuna Margine ni, beneficiar Solot Marius Alexandru 2017-10-26
70 / 2017 Privind aprobarii implementarii proiectului "AMENAJARE TROTUARE PIETONALE IN COMUNA MARGINENIO JUDETUL BACAU" 2017-10-26
69 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau 2017-10-26
68 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2017 2017-10-03
67 / 2017 Privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Luncani, Comuna Mărgineni, Județul Bacău", a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Luncani, Comuna Mărgineni, Județul Bacău"si a cheltuielilor legate de proiect 2017-10-03
66 / 2017 Privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Barati, Comuna Mărgineni, Județul Bacău", a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Barati, Comuna Mărgineni, Județul Bacău"si a cheltuielilor legate de proiect 2017-10-03
65 / 2017 Privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Margineni, Comuna Mărgineni, Județul Bacău", a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Margineni, Comuna Mărgineni, Județul Bacău"si a cheltuielilor legate de proiect 2017-10-03
64 / 2017 Privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Margineni, judetul Bacau 2017-09-21
63 / 2017 Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Margineni, judetul Bacau pentru perioada 2014-2020, forma actualizata 2017 2017-09-21
62 / 2017 Privind aprobarea Statutului comunei Margineni, judetul Bacau 2017-09-21
61 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau pentru anul 2017. 2017-09-21
60 / 2017 Privind completarea HCL Margineni nr. 49 din 06.09.2017 pentru investitia ,,Sistem de protectie catodica si bransament electric pentru retelele de gaze naturale din otel din sat Barati, str Gradinitei nr. 7, comuna Margineni, judetul Bacau 2017-08-29
59 / 2017 Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz gratuit si servitute catre SC DELGAZ GRID SA, unor suprafete de 7.44 mp teren in vederea realizarii investitiei ,,Alimentare cu energie electrica spalatorie apartinand SC Dumbrava Lux SRL, amplasata in sat Barati, comuna Margineni, judetul Bacau" 2017-08-29
58 / 2017 Privind aprobarea listei cu familiile care vor fi beneficiare ale prevederilor H.C.L. 25/31.07.2007 referitoare la acordarea ,,Diplomei de onoare" si premierea in bani a famililor care au implinit 50 de ani de la casatorie si au domiciliul in comuna Margineni, judetul Bacau 2017-08-29