Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2019-03-26
11 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Construire gradinita cu program normal in satul Barati, comuna Margineni, judetul Bacau", finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2019-03-26
10 / 2019 Privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Margineni si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare. 2019-02-26
9 / 2019 Privind aprobarea documentatiei PUZ ,,Construire locuinta si imprejmuire, comuna Margineni, judetul Bacau" beneficiari Ioja Laurentiu Benone si Ioja Daniela 2019-02-26
8 / 2019 Privind stabilirea retelei scolarein comuna Margineni, judetul Bacau pentru anul scolar 2019-2020 2019-02-26
7 / 2019 Privind analiza stadiului de inscriere in Registrul agricol pentru semestrul I si II al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficientizara acestei activitati 2019-02-26
81 / 2018 Hotărâre privind Recificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Mărgineni jud. Bacaău pentru anul 2018. 2018-12-21
80 / 2018 Hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com. Mărgineni rezultate în urma implementării investitiei << Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Târgu Ocna>>, investitie in cadrul proiectului << Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Bacau>>, darea in administrare a mijloacelor fixe catre SC CRAB SA si completarea Contractului de delegare a gestiuni serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare. 2018-12-11
79 / 2018 Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia ,,Construire locuință P+M și împrejmuire\'\' amplasat în sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău, beneficiar- CHILIMBAR Mitică. 2018-12-11
78 / 2018 Hotărâre privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificarii prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile. 2018-12-11
77 / 2018 HOTĂRÂRE PRIVID APROBAREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE AL TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ACTUALIZAT PENTRU PROIECTUL \'\'SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE ÎN JUD. BACĂU\'\' 2018-12-11
76 / 2018 Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în com. Mărgineni, jud. Bacău. 2018-12-11
75 / 2018 Hotărâre pentru aprobarea Documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții \'\' Instalare sistem automat de masurare a emanatiilor de metan si alte gaze toxice in cartierul ANL Gheraiesti, com Margineni, jud. Bacau\'\' 2018-12-11
74 / 2018 Hotărâre privind Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Margineni, jud Bacău pentru anul 2018. 2018-12-11
73 / 2018 Hotarare privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoaneor singure aflate in situatii deosebite stabilite prin Hotararea Consiliului Local, conform art.41 din Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare. 2018-11-20