Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2017 Privind eliminarea taxei deschimbare a numelui pe cale administrativa 2017-08-04
50 / 2017 Privind inchirierea suprafetei de 4750 mp teren situat in Bacau, parc Gheraiesti, adiacent cartier de locuinte ANL, T. 7, P. 169, aflat in patrimoniul privat al comunei Margineni, judetul Bacau. 2017-08-04
49 / 2017 Privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea localitatii Margineni, judetil Bacau 2017-08-04
48 / 2017 Privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni, judetul Bacau 2017-08-04
47 / 2017 Privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Margineni, judetul Bacau 2017-06-29
46 / 2017 Privind introducerea suprafetei de 2619 mp pasune situat in T 21 P 1113, din satul Margineni si suprafata de 351,34 mp-tufaris situat in T 12 P 1622 din sat Luncani, in domeniul privat al comunei Margineni, judetulBacau 2017-06-29
45 / 2017 Privind acordarea unui drept legal de uz si servitute a unor suprafete de teren catre SC E-ON Distributie SA in vederea realizarii investitiei "Alimentare cu energie electrica la locuinta d-lui Paiu Gabriel-intarire retea, comuna Margineni, judetul Bacau. 2017-06-29
44 / 2017 Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic Zonal pentru investitia "PUZ HALA DE PRODUCTIE COMPONENTE AUTOMOTIVE", amplasat in sat Margineni, comuna Margineni, judetul Bacau, beneficiari - SC NORD CONTEH SRL, reprezentant Pavel Florin 2017-06-29
43 / 2017 Privind schimbarea destinatie imobilului, in vederea demolarii cladirii unde a functionat "Scoala Gimnaziala Chetrosu", in suprafata de 214 mp, situata in satul Luncani, comuna Margineni, judetul Bacau, si edificare pe terenul ramas liber dupa demolare a unei gradinite. 2017-06-29
42 / 2017 Privind darea in folosinta gratuita, in perioada 7-9 iulie a suprafetei de 20.091 mp teren situat in cartierul Gheraiesti, catre Asociatia Romana de Marketing -AROMAR, in vederea desfasurarii Festivalului antic "TAMASIDAVA"- Editia I 2017-06-29
41 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Margineni 2017-06-29
40 / 2017 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Margineni pentru a participa in calitate de observator la concursul pentru ocuparea functiei de Director al Scolii AlPiru Margineni. 2017-06-29
39 / 2017 Privind adoptarea procedurii de urmarire si verificare a masurilor dispuse prin Decizia nr. 73/14.12.2015 si Decizia nr. 73/1 din 09.06.2017 a Directorului adjunct al Camerei de Conturi judetul Bacau 2017-06-29
38 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire pod în sat Mărgineni (zona Puf), com. Mărgineni, jud. Bacău. 2017-05-09
37 / 2017 Privind închirierea/ concesionarea terenurilor aferente locuiințelor din cartierul ANL Gherăiești 2017-05-09