Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2018 Privind modificarea si completarea HCL nr 70 din 26.10.2017 privind aprobarea implementarii proiectului ,,Amenajare trotuare pietonale in comuna Margineni, judetul Bacau" 2018-08-13
45 / 2018 Privind darea in administrare catre SC AGRICOLA SA a drumului de acces catre Ferma 8 si Ferma 9 zona Aviasan in vederea reabilitarii. 2018-07-17
44 / 2018 Privind acordarea unui stimulent financiar d-lui PLADIICHUK MAKSYM care s-a califcat pentru faza nationala a concursului de Fizica si Chimie pentru elevii din mediul rural ,,Impuls Perpetuum"2018 2018-07-17
43 / 2018 Privind validarea in functia de consilierlocal pe listele Partidul Miscarea Populara a domnului Ioja Marius 2018-07-17
42 / 2018 Privind modificarea HCL al comunei Margineni, judetul Bacau, nr. 40/19.06.2018 2018-06-29
41 / 2018 Privind modificare HCL nr. 64/21.09.2017 privind modificarea si completarea inventrului bunrilor apartinand domeniuluipublic al comunei Margineni, judetul Bacau 2018-06-19
40 / 2018 Privind modificarea HCL al comunei Margineni nr. 73/17.11.2017 privind modificarea surselor de finantare ale obiectivului de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Barati", comuna Margineni, judetul Bacau, a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Barati", comuna Margineni, judetul Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect. 2018-06-19
39 / 2018 Privind modificarea HCL al comunei Margineni nr. 74/17.11.2017 privind modificarea surselor de finantare ale obiectivului de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Luncani", comuna Margineni, judetul Bacau, a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru cladirea Scolii gimnaziale ,,Luncani", comuna Margineni, judetul Bacau" si a cheltuielilor legate de proiect. 2018-06-19
38 / 2018 Privind completarea HCL nr 49/04.08.2017 privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea localitatii Margieni, judetul Bacau 2018-06-19
37 / 2018 Privind aprobarea documentatiei PUZ ,,Construire locuinte in comuna Margineni, judetul Bacau", beneficiari- Popa Cristian Costel, Popa Andreea si Hodoroaba Mircea 2018-06-19
36 / 2018 Privind incheierea unui act aditional la contractul nr. 6479/07.08.2009, incheiat intre comuna Margineni si SC SOMA SRL Bacau 2018-06-19
35 / 2018 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2018 2018-06-19
34 / 2018 Privind inchirierea imobilelor aferente targului si pietei agroalimentare: hala metalica, filtru sanitar, remiza animale si teren aferent 2018-05-24
33 / 2018 Privind aprobarea Raportului de expertiza tehnico-economica extrajudiciara dispus a fi efectuat de Camera de Conturi Bacau in vederea stabilirii prejudiciilor estimate prin decizia nr 73/14.12.2015 2018-05-24
32 / 2018 Privind aprobarea revocarii HCL nr. 28 din 29.03.2018 2018-04-26