Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
54 / 2015 Privind Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău pentru anul 2015. 2015-10-27
62 / 2015 Privind stabilirea rețelei școlare în comuna Mărgineni, județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017 2015-12-10
63 / 2016 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Mărgineni nr.68/18.11.20110 privind aprobarea Stadiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extindere și reabilitare infrastructurii de apă uzată în județul Bacău", modificată prin HCL nr.50/28,09,2012. 2016-12-10
61 / 2015 Privind Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău pentru anul 2015. 2015-12-10
60 / 2015 Privind încetarea de drept a mandatuluide consilier a d-lui COJAN NICOLAE si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe listele Național Liberar, încadrul Consiliului Local al comunei Mărgineni, județul Bacău. 2015-11-10
58 / 2015 Privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016. 2015-11-10
56 / 2015 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016,în comuna Mărgineni, județul Bacău 2015-11-10
43 / 2015 Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz pentru suprafața de 5,2 mp teren și a dreptului de servitute pentru suprafața de 182 mp teren în favoarea SC E-ON Moldova Distribuție SA, în vederea realizării ivestiției Securizare Branșamenete PT66 mun. Bacău, jud Bacău. 2015-08-13
42 / 2015 Privind costituirea Consiliului local al comunei Mărgineni, județul Bacău, ca parte civilă în procesul penal ce face obiectivul Dosarului nr.2765/P/2015. 2015-08-13
41 / 2015 Privind Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău pentru anul 2015. 2015-08-13
40 / 2015 Privind introducerea suprafeței de 3000 mp de teren în domeniul privat al comunei Mărgineni, județul Bacău. 2015-07-23
38 / 2015 Privind Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni, județul Bacău pentru anul 2015. 2015-07-23
37 / 2015 Privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului "Scoala Valea Budului" , sat Valea Budului, com Mărgineni, jud.Bacău. 2015-07-06
35 / 2015 Privind Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mărgineni, jud. Bacău pentru anul 2015. 2015-07-06
34 / 2015 Privind revocarea HCL Mărgineni nr.27 din 23.04.2015 privind darea în folosință a Școlii Valea Budului către Parohia Trebeș, în vederea funcționării unui centru catehetic. 2015-06-25