Știri și evenimente

INFORMARE

Primaria comunei Margineni titulara a proiectului ,,Asfaltare drumuri comunale in comuna Margineni, judetul Bacau'', anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata pentru proiectul propus a fi amplasat pe raza comunei Margineni.  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM  din strada Oituz, nr. 23, in zilele de luni -joi, intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.08.2016.

LICITATIE

Primaria comunei Margineni, organizeaza in data de 07.09.2016, ora 10.00 licitatia publica cu strigare, deschisa persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine pentru inchiriere spatii libere de sarcini economice sau juridice, parte din domeniul public al comunei.

Detaliile tehnice se pot vedea in documentul atasat. Informatii suplimentare se pot obtine in zilele de lucru intre orele 08.00-16.00  la secretariatul primariei. Telefon/fax: 0234 211 032 

VANZARE TEREN EXTRAVILAN

S.C TELEGRAF SRL vinde suprafata de 0,0571 ha arabil extravilan, numar cadastral 68110.

Pentru mai multe informatii puteti suna la numarul de telefon 0740095012.